Follow by Email
Facebook

Wat is impeccable leadership?

Leiderschap is een fenomeen. Een verschijnsel dat zich niet makkelijk in woorden laat vangen. Daarom is Impeccable leadership opgezet als een verkenningstocht. Deze verkenningstocht krijgt vooral betekenis in de persoonlijke ervaring. Direct en concreet. Pas als we de kracht voelen van leiderschap kunnen we haar ons eigen maken. Pas als je iets doorgrondt kan je ermee spelen. Zoals alleen het doorgronden van leiderschap in een eigen ervaring je in staat stelt om haar potentieel te benutten.

Het Impeccable leadership model is ontwikkeld als methode voor persoonlijke ontwikkeling gericht op het realiseren van een ‘high performance organisatie’. Het model beschrijft het proces van leidinggeven en geeft een praktische essentie van leiderschap weer. Deze benadering geeft inzicht in de relatie tussen ambities, ontwikkelingsfase van de organisatie, gedrag en performance. Dat inzicht is de bron van succesvolle leiderschapsontwikkeling en van ‘high performance’.

Deze gestructureerde leiderschapsmethode gaat uit van de gedachte dat leiderschap draait om contact met mensen. Impeccable leadership gaat over verbinden, beïnvloeden en met bezieling resultaten creëren die werkelijk betekenis hebben en zinvol zijn. Leiderschap gaat dus over de sociale dynamiek tussen mensen die bij elkaar betrokken zijn bij het realiseren van doelen. Peter Senge heeft een in dit verband een mooie definitie van leiderschap: the capacity of a human community to shape it’s future’. Het gaat hierbij dus over het vermogen van een groep. Groepen die over leiderschap beschikken zijn succesvoller dan groepen die leiderschap missen. Het mooie van de definitie is het accent op het sociale aspect. Grote dingen worden door groepen tot stand gebracht. Het gaat over het vermogen van ‘ons’. Niet over de heroïek van een individu ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Deze zienswijze past bij de ontwikkeling van ‘ik’ naar ‘wij’ die in breder verband waarneembaar is. De tijd waarin wij leven daagt ons uit tot samenwerking en tot het vinden van innovatieve oplossingen voor wereldwijde problemen met het milieu, de economie, politiek en sociaal.

Chaos ontstaat vanzelf, maar succes vraagt ‘ambacht’. Succes vraagt leiderschap. Een leider ziet orde in de chaos. En weet de organisatie te betrekken in een proces van ontwikkeling. Op abstract niveau is leiderschap een proces van fragmentatie naar eenheid. Een ontwikkelingsproces van reactief naar proactief. Een nieuwe groep is bijvoorbeeld nog ‘los zand’ en verkeert in een reactieve fase van groepsontwikkeling. Hoe krijg je verbinding in het team tot stand? Leiderschap zorgt er voor dat het geheel meer is dan de som der delen. Het gaat over verbinden, creativiteit en intrinsieke motivatie. Op praktisch niveau moet een leider daarvoor beschikken over het vermogen om anderen te betrekken bij een proces van doelrealisatie.